Förtroendevalda | Sverigedemokraterna Vimmerby

Förtroendevalda

Vår kommunfullmäktigegrupp

Här är våra representanter i Vimmerby kommunfullmäktige

 

 

 

 

Kerstin Högye
Ledamot kommunfullmäktige
Kerstin Högye

 

 

 

Anneli Jakobsson
Ledamot kommunfullmäktige
Anneli Jakobsson

 

 

 


Ledamot kommunfullmäktige
Jimmy Rödin

 

 

 

Kjell Jakobsson
Ersättare kommunfullmäktige
Kjell Jakobsson

 

 

 

 

Thoralf
Ersättare kommunfullmäktige
Sven-Erik Lönnberg

 

 

 

 

Vår styrelse i kommunföreningen

Här är styrelsen i kommunföreningen SD Vimmerby 2018

 

 

 

Anneli Jakobsson

Anneli Jakobsson
Ordförande

 

 

Placeholder

Petra Anemyr
Vice ordförande

 

 

Jimmy Rödin
Ledamot

 

 

Placeholder

Emil Larsson
Ledamot

 

 

Placeholder

Stefan Silverek
Ledamot

 

 

Placeholder

Yvonne Kindberg
Suppleant 1

 

 

Placeholder

Roger Andersson
Suppleant 2

 

 

Placeholder

Mats Hennestig
Suppleant 3

 

 

Placeholder

Krister Gunnarsson
Suppleant 4